TIPS: DOWN GRADE OS (Wipe BB dengan JL_CMDR)

https://kombb.wordpress.com/2009/12/05/tips-down-grade-os-wipe-bb-dengan-jl_cmdr/

Wipe Blackberry dengan Jl_cmder

https://kombb.wordpress.com/2009/07/18/wipe-blackberry-dengan-jl_cmder/

TIPS: DOWN GRADE OS (Wipe BB dengan JL_CMDR)

https://kombb.wordpress.com/2009/12/05/tips-down-grade-os-wipe-bb-dengan-jl_cmdr/

Langkah-langkah utk melakukan upgrade Operating System (OS) on Blackberry (BB) :

https://kombb.wordpress.com/2009/07/10/upgrade-os/

BBSAK version 1.7.0

https://kombb.wordpress.com/2009/10/26/bbsak-has-been-updated-to-version-1-7-0/

OS Lokal semua type BB

https://kombb.wordpress.com/2009/12/05/os-lokal-semua-type-bb/

Advertisements