Malin Kundang adalah cerita rakyat Indonesia dan kini dikemas secara interaktif dalam bentuk aplikasi iOS (iPad & iPhone) untuk anak-anak berusia 2-8 tahun.

Cerita Malin Kundang ini dikemas dengan menggabungkan unsur tradisional dan teknologi, bernuansa Indonesia dengan sentuhan global melalui ilustrasi, interaksi, serta musik yang melukiskan budaya Nusantara.

Pengguna iPad & iPhone dapat berinteraksi dengan elemen-elemen yang muncul berbeda di setiap halaman yang menggambarkan alur cerita. sehingga lebih hidup dan lebih menarik untuk dinikmati baik oleh pembaca berusia muda maupun mereka yang berjiwa muda.

App ini dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Ingris, dengan tujuan untuk membuat tradisi dan budaya Indonesia lebih dikenal di dunia melalui cerita rakyat setempat kepada generasi muda masa kini maupun dunia internasional. Malin Kundang untuk iPad & iPhone ini dibuat oleh LooLooChoo dan bisa diunduh gratis sampai tanggal 15 February 2014.

iTunes link​: https://itunes.apple.com/gb/app/the-legend-of-malin-kundang/id947214999?mt=8

IMG_0043-0

Advertisements